Reglementet som PDF
SMDA
(SWEDISH MOPED DRAGRACING ASSOCIATION)
1.Klassindelning
Inom SMDA delas klasserna upp i åtta olika kategorier:
Klass Veteran 50 ( 50cc+2cc)
Klass ProMod 50 ( 50cc+2cc)
Klass Veteran 70 (70cc+2cc)
Klass ProMod 70 (70cc+2cc)
Klass Veteran 90 ( 90cc+2cc)
Klass ProMod 100 (100cc+2cc)
Klass Outlaw 210 (210+2cc)
Klass Tryout (50-100cc)
Allmänna regler
Klass Veteran
Chassie:
I den här klassen krävs att ramen har ett tydligt synligt ursprung som moped.
Lysen,skärmar,tank och dyl skall finnas kvar på chassiet och likna originalet,men behöver ej vara av
original typ. (lysen behöver ej fungera)
Gällande årsmodeller återfinns från 1952 och fram till 1985, (behöver ej vara svensksåld).
I samband med byte av framgaffel som är bättre lämpad än original tillåts en förlängning av 40mm
av den totala längden iom ändring av försprång och dyl.
Rejkning av styrhuvud är ej tillåten.
Bakskärmen får kapas Max 15cm från orig.
Sadel får sänkas ned till sadelstommen , sadel får bytas ut men ska likna originalet.
Fotpinnarna och växel pedal får flyttas från orig position dock ej längre bak än bakaxel centrum.
Sänkning av stötdämpare fram är tillåtet.
Stötdämpare bak får sänkas och stummas eller ersättas med rör.
Styre får sänkas och bytas ut mot originalet.
Ingen förlängning av ramar eller sving godkänns.
Dödmansgrepp är obligatoriskt för alla klasser.
Wheeliebars/stödhjul tillåts ej.
Motor:
Motorn ska ha ett ursprung som mopedmotor inom års.mod 1952-1985.Modifiering av motorblock godkänns, det är dock inte tillåtet att modifiera och montera hela
blockhalvor från icke godkända motorer.
Behöver ej vara svensksåld.
Motordonation av valfritt fabrikat är tillåtet.
Cylindervolymen får ej överstiga 52cc för klass Veteran 50, 72cc för klass Veteran 70 och 92cc för
klass Veteran 90.
Växellådor och utväxling:
Fri modifiering av växellådorna.
Friliggande växellådor och modifiering av drivning till bakhjulet är godkänt.
Lager-styrning-hjul och bromsar:
Glapp i styrlager, hjullager eller svinglager tillåts ej. Det samma gäller lösa eller glappa styrkronor
och gaffelben eller bristfälliga svingar samt lösa styren.
Det ställs ej några krav på bromsar fram, här är det fritt att köra utan eller enbart med
halvnavsbroms eller liknande.
Däremot så är det krav på fullgod bromsverkan bak, dock så godkänns ej äldre halvnavsbromsar.
Bak godkänns endast full trumbroms eller skivbromsar som står i proportion till ram och motor.
Mopeden skall vara försedd med hjul och axlar av dimensioner som väl står i proportion till ram
och motor.
Alla typer av däck godkänns, det får dock ej förekomma grova förslitningar. Däck där korden
framträder i dagen kommer att underkännas.
Mopeden skall vara utrustad med någon form av kedjeskydd eller fångkrok som hindrar kedjan från
att slå upp mot föraren vid ev. kedjebrott.
Bränsle:
I veteranklasserna är endast mackbensin (pump) 95,98,E85,V-power tillåtet.
Till början
Klass ProMod
Chassie:
I denna klass tillåts alla typer av rammodifieringar,även nytillverlkade chassien tillåts.
Ursprungsland och årsmodell är oviktigt
Axelavståndet får dock ej överstiga 1900mm alltså cc mått på hjulaxlarna.
Wheeliebars är tillåtet, de ska ej beröra marken när mopeden står stilla,detta för att ej räknas in i
totallängden.
Dödmansgrepp är obligatoriskt för alla klasser.
Ramkonstruktion ska vara i proportion till motorstyrka.
Endast tvåhjulingar är godkänt.
Motor:
Motorn ska ha ett ursprung som moped motor,dock godkänns eftermarknads block.
Motorerna får modifieras fritt.Cylindervolymen får ej överstiga 52cc för klass Promod 50 ,72cc för klass Promod 70, 102cc för
klass Promod 100.
Växellådor och utväxling:
Fri modifiering av växellådorna.
Friliggande växellådor och modifiering av drivning till bakhjulet är godkänt.
Lager-styrning-hjul och bromsar:
Glapp i styrlager, hjullager eller svinglager tillåts ej. Det samma gäller lösa eller glappa styrkronor
och gaffelben eller bristfälliga svingar samt lösa styren.
Det ställs ej några krav på bromsar fram, här är det fritt att köra utan eller enbart med
halvnavsbroms eller liknande.
Däremot så är det krav på fullgod bromsverkan bak. Bak godkänns endast full trumbroms eller
skivbromsar som står i proportion till ram och motor.
Mopeden skall vara försedd med hjul och axlar av dimensioner som väl står i proportion till ram
och motor.
Alla typer av däck godkänns, det får dock ej förekomma grova förslitningar. Däck där korden
framträder i dagen kommer att underkännas.
Mopeden skall vara utrustad med någon form av kedjeskydd eller fångkrok som hindrar kedjan från
att slå upp mot föraren vid ev. kedjebrott.
Bränsle:
Bränsle är fritt.
Även överladdning, lustgas är tillåtet.
Till början
Outlaw 210
Chassie:
I denna klass tillåts alla typer av rammodifieringar,även nytillverlkade chassien tillåts.
Ursprungsland och årsmodell är oviktigt
Axelavståndet får dock ej överstiga 1900mm alltså cc mått på hjulaxlarna.
Wheeliebars är tillåtet, de ska ej beröra marken när mopeden står stilla,detta för att ej räknas in i
totallängden.
Dödmansgrepp är obligatoriskt för alla klasser.
Ramkonstruktion ska vara i proportion till motorstyrka.
Endast tvåhjulingar är godkänt.
Motor:
Motorerna får modifieras fritt.
Cylindervolymen får ej överstiga 212cc.
Endast 2T motorer är tillåtet.
Växellådor och utväxling:
Fri modifiering av växellådorna.Friliggande växellådor och modifiering av drivning till bakhjulet är godkänt.
Lager-styrning-hjul och bromsar:
Glapp i styrlager, hjullager eller svinglager tillåts ej. Det samma gäller lösa eller glappa styrkronor
och gaffelben eller bristfälliga svingar samt lösa styren.
Krav på fullgoda bromsar både på fram och bakhjul som står väl i proportion till ram och motor.
Mopeden skall vara försedd med hjul och axlar av dimensioner som väl står i proportion till ram
och motor.
Alla typer av däck godkänns, det får dock ej förekomma grova förslitningar. Däck där korden
framträder i dagen kommer att underkännas.
Mopeden skall vara utrustad med någon form av kedjeskydd eller fångkrok som hindrar kedjan från
att slå upp mot föraren vid ev. kedjebrott.
Skyddsutrustning:
Outlaw har krav på godkänd skinnställ, i övrigt samma som allmän skyddsutrustning.
Bränsle:
Bränsle är fritt.
Även överladdning, lustgas är tillåtet.
Till början
Tryout 50-100cc
Detta är tänkt som en prova på klass, prova och kör utom tävlan.
Klassen har ett breakout på 10.800 sek
Reducerad anmälnings avgift.
Allmänna regler:
1.Ljudnivå
Ljudämpare skall finnas på fordonet i alla klasser och den skall fungera och dämpa ljudnivån, dvs
inga "atrapper" godkänns.
2.Skyddsutrustning
Godkänd mopedhjälm eller MC-hjälm är ett krav. Alla typer av vurpollon är
förbjudna.Nytillverkade ej godkända modeller, cykelhjälmar, hockeyhjälmar eller liknande kommer
inte att godkännas.
Ryggplatta är ett krav.
Heltäckande kläder och handskar är ett krav. Skor skall vara av heltäckande modell, sandaler eller
barfota godkänns ej. Stövlar rekommenderas.
Integralhjälm och nackkrage uppskattas av arrangörerna och rekommenderas.
Allmänt gott omdöme och nykterhet är en förutsättning för deltagande.Arrangören förbehåller sig rätten att slumpmässigt utföra nykterhetskontroll med på marknaden
godkänt utblåsningsinstrument.
3.Säkerhet
Det är den tävlandes ansvar att alltid förebygga och förhindra att spill från tex ljuddämpare,
förgasare, motor etc på banan eller i depå förekommer.
Glykol i kylarvatten är förbjudet.
Dödmansgrepp är obligatoriskt i alla förekommande klasser.
Som förare, medföljande personal eller åskådare i depå och på körområdet skall regelverk och
arrangörernas order följas till punkt och pricka.
Beakta att lokala regler på platsen kan förekomma och att dessa då skall följas.
Ingen får beträda banan eller starta utan godkännande av arrangören.
Körning i depån och på till- och frånfartsvägar till banan är inte tillåtet annat än transportkörning till
eller från start/mål och skall ske via anvisad väg och i rätt riktning.
På transportsträckorna kör man sakta och med vett.
Arrangörerna förbehåller sig rätten att avvisa besökande från området som anses olämpliga eller
som ej kan acceptera och följa regelverket
Bes man kan ta bort fordon ur tävlingen om den inte uppfyller säkerhetskraven.
4.Arrangemangets genomförande
Krav på SMA licens.
Arrangören kommer sälja engångs licenser på tävlingsdagen för 200kr.
Dessa licenser går att lösa på helår och kostar då 700kr/år (rekommenderas) Länk till SMA
Överklagan på anmärkningar och beslut kan göras hos domaren på plats, denna är enväldig och
därför kan det slutgiltiga domslutet ej överklagas.Utsedd besiktningsman äger rätten att besluta i
vilken klass mopeden skall placeras alternativt om den har någon form av brister och ej tillåts att
delta. Besiktningsmannen kan även sätta krav på modifieringar som måste genomföras innan start
tillåts. I händelsen av att en godkänd moped medverkar i någon form av incident eller händelse så
fråntas besiktningsmannen allt ansvar med hänvisning till ansvarsfriheten (se vidare §7).
Arrangören utser en oberoende besiktningsman.
5.Ansvar och åldersgräns
Alla deltagare och besökande som tillträder området eller provkör sina mopeder, gör detta på så
kallad egen risk. Arrangörerna fråntar sig allt ansvar gentemot alla som vistas eller deltar i
provkörningen i händelse av olycka eller skada. Arrangören påtar sig inte heller något ansvar
gentemot tredjeman som vistas inom området eller material, fordon eller liknade tillhörande tredje
man. Alla deltagare framför sina mopeder helt på eget ansvar och får delta i provkörningen först då
en ansvarsbefrielse fyllt i hos arrangören. Denna ansvarsbefrielse informerar deltagaren om riskerna
med ett deltagande och fråntar arrangören allt ansvar. Olycka, incident eller liknande kan eller får ej
belastas arrangören då den som medverkar i evenemanget varit fullt införstådd med eventuella
risker denna kan medföra.Generellt så tillämpas en åldersgräns på fyllda 12 år, denna kan vid vissa
evenemang komma att ändras till 15 år då arrangemanget genomförs på allmän plats som ej är
inhägnad. Vid deltagande i arrangemang från fyllda 12 år till den dagen deltagaren fyller 18 år såfinns kravet på närvaro av vårdnadshavare som även tecknar kontraktet för ansvarsfriheten.
6.Övrigt
Det är ej tillåtetatt byta fordon/förare under pågående kval/testkörning.
Fordon får endast deltaga i en klass.
Inför säsongen 2016 kommer fasta start nummer tillämpas,som utses av arrangören.
På 2-takt.se finns en uppdaterad lista på vilka nr som tillhör resp förare.
Senast uppdaterad 2015-10-22 19:44
Till början

Joomla templates by a4joomla